PolskiУкраїнська

Oferta

Publiczne Przedszkole Freinetowskie z językiem angielskim na co dzień

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola:

Nauczanie, wychowanie i opieka w placówce przez pierwsze pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu są bezpłatne.

Świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są płatne. Rodzice ponoszą opłatę taką samą jak w przedszkolach prowadzonych przez Miasto. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, wykraczających poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł. Miesięczna wysokość opłat stanowi sumę opłaty za pobyt oraz za wyżywienie.

Wartości nadrzędne w pracy przedszkola Kameleon, to:

– człowiek i jego godność

– zdrowie

– szacunek

– wolność

– prawda

– piękno

– bezpieczeństwo

– rozwój

– innowacyjność

Wartości ww dotyczą budowania relacji na wszystkich poziomach: nauczyciel – dziecko, dziecko-dziecko, nauczyciel-rodzic. Stanowią one fundament respektowania Praw Dziecka i Praw Człowieka.

Każdemu dziecku przyznajemy prawo do indywidualnego tempa w rozwoju, prawo do popełniania błędów, rozwijania zainteresowań, głosu w swoich sprawach, wyboru: z kim,  jak , kiedy i co robi?, prawo do swobodnej zabawy i nauki oraz emocji.

Kompetentne dziecko do zdrowe i radosne dziecko, szczęśliwe oraz samodzielne, odpowiedzialne, uważne, kreatywne, otwarte, świadome uczuć, komunikatywne, empatyczne, cierpliwe. Dziecko mające poczucie własnej wartości.

Przewodnikiem dla dzieci w przedszkolu będzie Celestynka, która wprowadzi dzieci do wielkiego świata i pomoże im odkryć to co nieodkryte, zobaczyć to co nie było wcześniej widziane, usłyszeć  i nazwać to czego nie nazwano wcześniej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU „KAMELEON”

I. Zajęcia poranne  
6.30–8.00Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
II. Realizacja podstawy programowej w godzinach: 8.00-13.00
8.00 – 8.30Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
8.309.00Śniadanie. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
9.00 – 12.00Krąg i planowanie dnia aktywności z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć programowych i nauki języka angielskiego. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.  
10.30 – 10.40„Przekąska” – owocowy przerywnik – II śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
12.00 – 12.30Obiad. Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
12.30 – 13.00Krąg – podsumowanie dnia aktywności. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęcia lub na powietrzu.
13.00 – 14.30Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.
III. Zajęcia popołudniowe  
14.30–14.45Podwieczorek. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Przygotowanie do podwieczorku.
14.45 –17.00Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.
PolskiУкраїнська