PolskiУкраїнська

Informacje dla rodziców


Publiczne Przedszkole Freinetowskie z językiem angielskim na co dzień

Placówka znajduje się przy ul. Pułaskiego 26 w Pabianicach i prowadzona jest przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty – fundację, która propaguje alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Polsce.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Po uprzedniej zgodzie Dyrektora placówki – istnieje możliwość przyjęcia dziecka, które ukończyło 2,5 r.ż.  

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 06:30 – 17:00.Opłaty za korzystanie z usług przedszkola:

Nauczanie, wychowanie i opieka w placówce przez pierwsze pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu  są bezpłatne.

Świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są płatne. Rodzice ponoszą opłatę taką samą jak w przedszkolach prowadzonych przez Miasto. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/640/23 Rady Miejskiej w Pabianicach za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, wykraczających poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł. Miesięczna wysokość opłat stanowi sumę opłaty za pobyt oraz za wyżywienie.

PolskiУкраїнська